Kostprijs

Wanneer u voldoet aan specifieke voorwaarden vooropgesteld door het RIZIV (in het kader van de Protocol-3-projecten), is de aangeboden zorg kosteloos en hoeft u dus geen persoonlijke bijdrage te betalen. Dit geldt alvast voor de duur van dit project (tot 31 december 2024).


Kostprijs