Home

Thuis blijven wonen, ook als je zorgbehoevend wordt.

Het is het verlangen van veel mensen.


Vier organisaties werken samen om dit mogelijk te maken. Aanvullend op de bestaande basiszorg bieden zij u thuis gespecialiseerde zorg aan. Uw autonomie en levenskwaliteit staan hierbij centraal.


CAPE staat voor Casemanagement, Psychologische ondersteuning en Ergotherapie.


CAPE is er voor thuiswonende zorgbehoevende personen en hun mantelzorgers in West-Vlaanderen en de grensgebieden van Oost-Vlaanderen.


De medewerkers van CAPE werken samen met uw huisarts, verpleegkundige en andere zorgverleners naar uw vrije keuze.