Contact

Contact

Wenst u meer informatie over het project? Wilt u weten of u in
aanmerking komt voor deze zorgverlening bij u thuis?


Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek of huisbezoek.


De projectpartners beschikken over meer dan honderd plaatselijke contactpunten, ook bij u in de buurt.

 
 
 
 
 
 

De gegevens die u via dit contactformulier aan CAPE bezorgt, behandelen wij vertrouwelijk en met de grootste discretie. We volgen hierin de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens. Ze worden enkel en uitsluitend gebruikt in functie van uw vraag voor CAPE. U heeft het recht om uw gegevens in te kijken en te verbeteren.